Nyimbo za ccm zote

30 Hekima ya Sulemani ikapita hekima ya wana wote wa mashariki, na hekima zote za Misri. 31 Kwa kuwa alikuwa na hekima kuliko watu wote; kuliko Ethani Mwezrahi, na Hemani, na Kalkoli, na Darda, wana wa Maholi; zikaenea sifa zake kati ya mataifa yote yaliyozunguka. 32 Naye akanena mifano elfu tatu, na nyimbo zake zilikuwa elfu moja na tano.

Uw physics 121 final

Cub cadet 149 mowing

Wskg tv schedule

Python 2 command line arguments